MUDr. Hana Volfová

tř. Osvoboz. polit. vězňů 241
29471 Benátky nad Jizerou II
Firemní telefon: +420 326 362 505
Mobilní telefon: +420 602 963 255
IČ: 62450816Co je aktuálního u nás?

Pacienty ošetřujeme výhradně po předchozím telefonickém objednání .

 

Opatření, která je potřeba stále dodržovat při návštěvě ordinace:

1. vstup do ordinace s nasazenou rouškou

2. hygiena a dezinfekce rukou

3. rodič má malé dítě v náručí

4. v čekárně a ordinaci rodič ani dítě na nic nesahají, dodržují odstupy od dalších pacientů

5. pro vyšetření malých dětí použijte vlastní jednorázovou podložku

6. při kýchání , kašlání, rýmě použijte jednorázové kapesníky mebo ohbí rukávu, kapesník odneste v igelitovém sáčku

7. jednorázové pleny malých děti odnášejte v igelitových sáčcích

8. do čekárny vstupuje dítě v doprovodu pouze jednoho rodiče

 

PACIENTI s kašlem a rýmou by měli zůstat doma a užívat léky proti kašli a při teplotě také léky na teplotu a to ev. opakovaně.

CORONAVIRUS poslechem plic nezjistíme a ev. léčba jsou opět pouze léky na teplotu, kašel a dostatečné zavodnění.

  

Vyšetření sluchu v 5 letech.

Od 1.1.2019 je doporučeno screeningové vyšetření sluchu pětiletých dětí tónovou audiometrií.

Vyšetření je hrazeno pojišťovnou a je prováděno v ORL ambulancích. Podrobnější informace

naleznete na www.otorhinolaryngologie.cz , kde je seznam ORL ambulancí, metodický pokyn

a popis vyšetření tónovou adiometrií. Vyšetření má vyloučit poruchy sluchu před nástupem do školy.

 

Vážení rodiče,

dle zákona č. 373/2011Sb o specifických zdravotních službách ve vztahu k praktickému lékaři pro děti a dorost

s platností od 1.1.2014 došlo ke změnám při potvrzování žádostí pro vaše děti.

Ke každé žádosti je nutné vystavit posudek - posouzení zdravotního způsobilosti pacienta k dané činnosti.

Změny se týkají přihlášek na střední školy, vysoké školy, letní a zimní tábory, lyžařský výcvik, školy v přírodě, TV a sporty. K vydání posudku je třeba přijít s dítětem / přinést moč /. Kopie posudku bude založena do zdravotní dokumentace.

Posudek je platný 12 měsíců. Posudek vydává pouze registrující lékař, zastupující lékař posudek nevydá.

Posudek není hrazen ze zdravotního pojištění. Na vydání posudku je dle zákona 10 pracovních dnů.

Posudky budou vydávány pouze zákonnému zástupci dítěte nebo plnoletému jedinci oproti podpisu o převzetí.

Žádáme Vás , aby jste si všechny žádosti vyřizovali v dostatečném předstihu.

 

Posuzování zdravotní způsobilosti pro registrované sportovce s účastí v soutěžích musí vydat tělovýchovný lékař.

 

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů - dokument naleznete ZDE

Nominovat

Informace o ordinaci MUDr. Hana Volfová

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, Benátky nad Jizerou II.

Ordinace se nachází v místě polikliniky s odbornými ambulancemi, RTG a lékarnou.

 

MUDr. Hana Volfová poskytuje léčebnou a preventivní péči pro děti a dorost do 19 let.

Návštěvy pacientů.

Návštěvu novorozence po propuštění z porodnice.

Homeopatii.

Konzultace na mobilním telefonu 602 963 255 mimo ordinační hodiny.

 

Vybavení ordinace: 

 • měření hemoglobinu
 • CRP test (měření hladiny C-reaktivního proteinu v krvi)
 • močový analyzátor
 • otoskop
 • streptesty
 • utrazvukove měření výšky
 • digitální váhy pro novorozence - možnost zapůjčení
 • nastřelení náušnic 

Kontaktní osoby

MUDr. Hana Volfová

 • atestace z pediatrie
 • homeopatie
 • neonatologické kurzy

 

zdravotní sestry:

Šárká Tůmová

Jitka Mertinová

Cena za služby MUDr. Hana Volfová

 Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou  150 Kč
 Vyšetření zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz  300 Kč 
 Vyšetření pro zdravotní průkaz  250 Kč
 Vyšetření zdravotní způsobilosti pro TV, sport  200 Kč
 Streptest pro rychlou diagnostiku Streptococca A na vlastní žádost rodiče  100 Kč
 Vyšetření pro nástup do jeslí a MŠ  100 Kč
 Vyšetření zdravotní způsobilosti pro tábory, školy v přírodě  100 Kč
  Vyšetření zdravotní způsobilosti pro studium na střední a vysoké škole  200 Kč
 Kopie lékařské zprávy  10 Kč 
 Vystavení duplikátu očkovacího průkazu  100 Kč 
 Výpis z karty na žádost pacienta    250 Kč
 Vyplnění tiskopisu úrazové pojistky   200 Kč
 Nastřelení náušnic    500 Kč 
 Natřelení jedné náušnice  250 Kč 

Kde nás najdete?